BBS/Bränning har förlorat släktfejd i tingsrätten

BBS/Bränning har förlorat släktfejden i tingsrätten som pågått i 25 år. BBS döms betala Törnqvists ombud 27 500 kr.

Saken gällde “Överklagande om särskild handräckning.” Brännö Bys Samfällighetsförening hade yrkat att Ingemar Törnqvist skulle förpliktas att från fastigheten Göteborg Brännö S:29 (Ersdal) avlägsna allt anbringat material innefattande dubb, pålar och stöttor, samt återställa marken i ursprungligt skick.

Tingsrättens beslut blev. 1. Överklagandet lämnas utan bifall. 2. Föreningen ska ersätta Ingemar Törnqvists rättegångskostnader med 27 500 kr. Tingsrätten säger i sitt utlåtande vidare att … Lennart Granströms vittnesmål “inte kan bedömas som tillförlitligt ….. och ska därför lämnas utan avseende.“, vilket är ett artigt sätt att konstatera en osanning på.

Sammantaget har släktfejden hittills kostat BBS ca 300.000 kr. Tingsrättens dom finns här.

 

 

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑