Motion – Staten ska miljösanera S86 Känsö mark- och vattenområde under Miljöförvaltningens tillsyn

Vi måste kräva att Staten undersöker och miljösanerar marken på samfällighet s.86 Känsö med tillhörande vatten under Miljöförvaltningens tillsyn oavsett om de får arrende eller inte. Ett arrende bör vara uteslutet innan detta har skett.

Ett arrende bör vara uteslutet innan detta har skett. Brännö Bys samfällighetsförening kan få ansvara för oerhörda kostnader för miljöunderökning och miljösanering på Känsö om inte Staten åläggs detta. Utan att känna till eventuella miljöskador i form av oljespill m m har vi ingen realistisk bild av vad vi tar på oss i form av miljöansvar vid en eventuell utarrendering och försäljning. Som markägare har vi olika former av miljöansvar vi inte kommer ifrån även om vi säljer eller arrenderar ut och oavsett vem som orsakat miljöskadorna.

Även om Försvaret orsakar miljöskadorna kan vi som markägare träffas av ansvar. Att först bevisa att de orsakat skador kan vara svårt. Erfarenheten visar att relativt små miljöskador från olja och kemikalier kan kosta tiotals miljoner att sanera. Att eventuellt processa med Staten om detta om de inte betalar frivilligt är dessutom knappast möjligt med tanke på vår förenings litenhet i sammanhanhanget.

Jag yrkar härmed

  • Att Staten anmodas att göra erforderlig miljöundersökning och miljösanering på Känsö
  • Att Staten inte ska få arrendera eller köpa innan detta har skett

Mats Flodin Johan Nordmark

Medlemmar i samfälligheten

Källa: Motion 2 (Mats Sundin, Johan Nordmark)

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑