Budget 2021

Brännö Bys Samfällighetsförening Budget 2021

Intäkter:

  • Arrende Känsö: 640.000
  • Arrende Rödsten: 150.000
  • Övriga arrenden: 250.000
  • Summa: 1.040.000

Utgifter:

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑