Verksamhetsplan 2020

Brännö Bys Samfällighetsförening Verksamhetsplan 2020

Rödsten:

Gestaltningsförslag från Trafikkontoret i vår.

Bevaka överklagande angående utfyllnad till Mark- och miljööverdomstolen.

Bevaka uppsägningen av Ingemar Törnqvist:s båtplatser.

Fortsatt ansvar för omlastningsplanen.

Känsö:

Överklagande av miljöprövning, ärendet ligger hos regeringen. Marinen tror att miljöutredningen kommer att beslutas i samband med höstens beslut om 2019 års förslag till regeringen.

Expropriationsansökan kvarstår från Fort. verket, ärendet ligger hos regeringen, sedan november 2013.

Övrigt:

Medverka vid Brännö Forum

Färdigställa utegymmet på S:4

Utvärdera förstudien ihop med Asperö beträffande eventuell muddring av Stämmosund.

Medverka till målning av Mors mössa.

Rengöra brunnarna i Kvia, Brunnebacken och Dunderstigen.

Bevaka nya översiktsplanen

Bevaka våra intressen beträffande utbyggnation av norra farleden.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑