Kallelse till stormöte om Brännö Rödsten 2016-07-09

Hans Bränning, ordförande i Brännö Bys Samfällighetsförening, har 2016-07-09 kallat till stormöte om Rödsten 31/7. Detta utan att informera föreningsmedlemmarna.

Stormötet är fullständigt meningslöst. Det kan nämligen inte ändra den aktuella stadsplanen. Stormötet kan inte heller få fram resurser att utföra några som helst åtgärder för att förbättra situationen.

Ordföranden säger i kallelsen att man vill skapa en “målbild”, men denna “målbild” finns redan, i form av en stadsplan från 1989. Enligt stadsplanekartan gäller stadsplanen för hela området.

Kallelsen ger intrycket av att EU-bidrag har beviljats för åtgärder i Rödsten. Bilden skapas att mötet har mandat att bestämma “hur vi vill ha det i vår hamn”. I själva verket har pengar beviljats för en förstudie med “målet att ha en färdig plan”. Anmärkningsvärt är att denna plan redan har gjorts i och med stadsplanen.

Vill ordföranden med denna manöver flytta fokus från miljöförstöringen i Rödsten som Länsstyrelsen utfärdat ett föreläggande att åtgärda? Eller vill han efter decenniers vanvård av Rödsten, likt Kungen “vända blad” utan att informera om gällande stadsplan m.m. för Rödsten? Kanske både och?

Hursomhelst, detta stormöte har inget mandat att förändra stadsplanen. Det är ordföranden medveten om. Det spelar ingen roll om vägföreningen, småbarnsfamiljer eller turister m.fl. hjälper till.

Stormöte Rödsten 2016-07-31
Stormöte Rödsten 2016-07-31

 

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑