BBS skattefuskar?

Bakgrund

Sedan ombildningen från skifteslag till samfällighetsförening år 2002 har BBS haft expanderande extern verksamhet och skatteskyldighet har uppstått sedan länge. Detta enligt Skatteregler för samfälligheter.

Föreningen momspliktig

BBS är alltså skyldig att betala moms för sina inkomster: “om samfällighetsföreningen i mer än ringa omfattning omsätter varor eller tjänster till utomstående mot ersättning, anses den delen av verksamheten som yrkesmässig verksamhet. Det innebär att om omsättningen är skattepliktig, blir föreningen skattskyldig till moms för denna”. 

Inkomstskatt för delägare

Gällande inkomstbeskattning är det delägarna som är skatteskyldiga: “För samfälligheter som är delägarbeskattade är det ägarna till delägarfastigheterna som ska redovisa samfällighetens inkomster och utgifter.” …”Hur beskattningen för var och en ska ske beror på typen av delägarfastighet; privatbostadsfastighet, näringsfastighet eller om ägaren är ett privatbostadsföretag.” BBS är då “skyldig att till fastighetsägarna lämna de uppgifter som dessa behöver för sina deklarationer”.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑