Tillsynsärende markarbeten Rödsten 2017

Hoppsan! Markförändringarna i Rödsten 2017 krävde visst marklov. Ännu ett tillsynsärende på samfälld mark under Tims ordförandeskap.

I korrespondensen med SBK ursäktar sig Tim med: “Vi har inte gjort någon markuppfyllnad över 0.5 meter.” När SBK konstaterar att marknivån har sänkts med 1,5 meter svarar Tim: “Får väl även be om ursäkt …vi har nog gjort en tankeblundervi tänkte att markförändringar bara gällde om man höjer marken”. Den tålmodiga handläggaren förklarar då att “Markförändringar räknas det som oavsett om marken höjs eller sänks“, vilket är ett bra förtydligande av informationen om marklov på boverket.se: “Inom ett område med detaljplan behöver du marklov om du vill ändra markens höjdläge avsevärt.”

Värt att påpeka i sammanhanget är Tim använder ordet “vi” upprepade gånger, som för att understryka att övriga styrelsemedlemmar faktiskt är medskyldiga. Anslaget på affärsplanen 2018 deklarerar å andra sidan att han bestämmer allt.

Formalia

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑