Firmateckning 2016

Hela styrelsen tillsammansdvs kollektiv firmateckning, se Registerutdrag samfällighetsregistret 2016.

”Kollektiv firmateckning betyder att två eller flera personer måste underteckna för organisationens räkning, exempelvis två i förening (tillsammans)”. Se http://www.blinfo.se/ordlista/2013/5/firmatecknare__6291

Styrelsen

Hans-Erik Bränning

  • C/o-adress: Åreskiftet 34, 430 85 BRÄNNÖ
  • Funktion: Ordförande

Nils G Ekberg

  • C/o-adress: Västergatan 11,  413 13 GÖTEBORG
  • Funktion : Kassör

Lennart Granström

  • C/o-adress: Skedetvägen 3, 430 85 BRÄNNÖ
  • Funktion: Vice ordförande

Suppleanter

Bengt Hansson

  • C/o-adress: Skogsgapet 1029, 430 85 BRÄNNÖ
  • Funktion: Suppleant

Stig Berggren

  • C/o-adress: Husviksvägen 46, 430 85 BRÄNNÖ
  • Funktion: Suppleant

KällaRegisterutdrag – Samfällighetsregistret 2016

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑