§ 10. REVISION

§ 10. REVISION
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och en suppleant. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑