Om Brännös samfällighet

Visste du att många av Brännös allmänna områden och inrättningar ägs och förvaltas inom en så kallad samfällighet? Några exempel är badplatserna i Ramsdal, Grönavik och Ersdal, men även hamnområdena Rödsten och Husvik. Föreningen som har i uppgift att förvalta samfälligheten heter Brännö Bys Samfällighetsförening (BBS).

Så för den som vill engagera sig i sin närmiljö kan det alltså vara bra att veta att förvaltningen i många fall sköts av Brännö Bys SamfällighetsföreningGöteborgs kommun förvaltar bara ett fåtal inrättningar på Brännö med ett begränsat allmänintresse.

I korthet fungerar Brännö Bys Samfällighetsförening så härVillkoret för att bli medlem är att du har äganderätt i en fastighet med del i en samfälld fastighet. En sådan fastighet är en “speciell” slags fastighet. Innehav av en “vanlig” fastighet på Brännö ger inget medlemskap.

Även icke-medlemmar kan påverka Samfällighetsföreningen, till exempel genom att delta på ett årsmöte. Enligt föreningens stadgar krävs då en fullmakt från en föreningsmedlem vars talan då representeras, men praktiken visar att man även på särskild inbjudan av ordförande kan få delta på ett årsmöte. Som icke-medlem går det naturligtvis också att prata med enskilda medlemmar och föreningens styrelse utanför ett årsmöte. Slutligen står det vem som helst fritt att bevaka samfällighetens intressen utan/trots föreningens inblandande.

Läs kort om lagstiftningen runt samfällighet här. Den officiella hemsidan till Brännö Bys Samfällighetsförening finner du här.

Trevlig läsning!

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑