Tim kallar till årsstämma trots Corona – och ber medlemmar stanna hemma

I den svåraste samhällskris vi upplevt med risk för liv och hälsa kallar Tim Borg till årsstämma. Alla föreningar har stadgar som föreskriver tid för årsstämma men skjuter ändå upp årsmöten pga smittspridningen.

Det är anmärkningsvärt att årsstämman är viktigare än medlemmarnas hälsa för Tim Borg. Tim skall inte utfärda myndighetsliknande rekommendationer för medlemmarna att stanna inne. Som arrangör är det Tims ansvar att alla medlemmar kan närvara på årsstämman under säkra omständigheter.


Tims
Tims “Ang Corona” på brannoby.se, kallar till möte trots Corona smittorisk.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑