Motion – Röstlängd

Motion 2: Motionernas ordningsföljd får inte ändras av styrelsen.

Yrkande

Att röstlängd, dvs lista med röstberättigade personer, skall finnas på medlemsmöten och bifogas protokollet med röstresultat redovisat för alla omröstningar.

Bakgrund

Att föra röstlängd är en förutsättning för en demokratisk och transparent ordning in en föreningsverksamhet. Men i Brännö Bys Samfällighet dokumenteras inte röstresultatet i röstlängder för alla omröstningar. I den mån röstlängderna dokumenteras undanhålls de eller görs otillgängliga.

Genom att undanhålla röstlängderna har röstresultat kunnat manipuleras. Ordförande Hans Bränning har till exempel tillåtit personer utan röstberättigande, dvs utan medlemskap eller fullmakt, att delta i röstningen. Bristande mötesordning och utvalda funktionärer bidrar också till möjlig manipulation av röstresultat.

Ingemar Törnqvist

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑