Motion – Tryckning av motioner till årsmöten

Motion 1: Motionernas ordningsföljd får inte ändras av styrelsen.

Yrkande

Att BBS trycker upp motioner i samma antal som övriga möteshandlingar för årsmöten.

§ 15. MOTIONER: ”Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.”

Bakgrund

2016 manipulerade BBS ordförande Hans Bränning årsmötet genom att underlåta trycka upp ingivna motioner till årsmötet. Normalt trycks motioner upp för behandling på årsmötet och det står angivet i stadgarna. Hans Bränning kan troligen ha en egen tolkning av stadgarna som passar hans syften.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑