Scouternas orenade avlopp släpps ut i öppet dike till havsviken i Ersdal på Brännö

Miljö och moral är några av scouternas kärnvärden. Detta enligt den s.k. Scoutlagen. En scout ska “vårda naturen” och “vara ärlig och pålitlig”. Ändå släpper scouterna sedan 1960-talet ut sitt orenade avlopp i ett öppet dike på Brännö S:29 som leder ner till havsviken.

Även överskottsurin blandat med avföring från multrum avleds till avloppsnätet. Avloppsnätet renspolas av regnvatten så ingen slamtömning behövs. Inga tillstånd för sanitära anläggningar finns enligt uppgift.

Scoutföreningens representanter vilseleder kommunens miljöinspektörer och uppger att det finns “slamavskiljare” och “infiltrationsbädd” för avloppsvatten samt att ingen avledning av överskottsurin finns från mulltoan. Läs Avloppstillsyn inventering 2012-07-03 där Elin Orstadius intygar att uppgifterna är “sanningsenliga”.

  • Miljöförvaltningens diarienummer: MKN-2020-9217.
  • Handläggare: Malin Ahlgren, Miljöinspektör
  • Kontakt: malin.ahlgren@miljo.goteborg.se
  • Rensbrunn med avloppsslam s29 utlopp till dike sjöscout 2017

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑