Kallelse extrastämma Rödsten 2017-11-25

Styrelsen har kallat till extrastämma angående Rödsten. Stämman ska föregås av ett “informationsmöte”. Extrastämman har annonserats på brannoby.se, vid affären, samt på den slutna(!) Facebook gruppen Brännö Anslagstavla.

Det blir svårt för medlemmarna att förbereda sig för det här mötet. Annonseringens synlighet är begränsad. Anledningen till extrastämman och informationsmötet framgår inte. Vad mötena ska behandla är otydligt.

Så vilket resultat som styrelsen förväntar sig går bara att spekulera om, men det finns ett begränsat antal saker som kan bli aktuellt att behandla:

Den som kommer får se.

Att styrelsen är angelägen om att få igenom ett viktigt beslut är tydligt eftersom rösträtten har begränsats(!): “För att utöva rösträtt så måste deltagare lämna fullmakt om det föreligger flera delägare för en fastighet”. Denna klausul gör det besvärligare att rösta för en stor del av medlemmarna. Därmed filtrerar styrelsen effektivt bort en stor del av medlemmarnas röster. Det blir alltså enklare för styrelsen att påverka valresultat: Eventuell lobbyverksamhet kan koncentreras till de medlemmar de som inte behöver fullmakt.

Kombinationen av att ge medlemmarna otydlig information och begränsad deras rösträtt liknar en taktik som används förut då Hans Bränning var ordförande. Kanske är taktiken den här gången att under informationsmötet bearbeta medlemmarna om hur bra och viktigt beslutet är, för att under extrastämman se till att “rätt” beslut tas? Passande nog understryker styrelsen det allmännyttiga arbetet i Rödsten, vilket ger ju ett sympatiskt intryck. Så styrelsens goda avsikter kan absolut användas som ett argument.

Förra gången en extrastämma utlystes på kort varsel i skymundan, så behandlades försäljningen av Känsö. Kallelsen kom under semestern, vilket medvetet höll tillbaka antalet röster. Styrelsen var då mycket angelägen om att motarbeta en försäljning av Känsö.

roedsten_extrastaemma_verksamheter_november_2017

roedsten_extrastaemma_kallelse_november_2017

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑