Motion – Kommunicera före en rättsprocess startas

Yrkande

  1. Att BBS antar ny policy att kommunicera med inblandade parter före rättsprocesser startas i något ärende.
  2. Att Nils Ekberg, i likhet med tidigare tillfälle, får uppdraget att kommunicera, lösa problem och redovisa på årsmöte före beslut, för att undvika rättsprocesser.

Sammanfattning

Yrkandet är högaktuellt i och med att Brännö Bys Samfällighetsförenings ordförande (BO) egenmäktigt initierat en avhysning av konsolbryggan i Ersdal med hjälp av advokat Mjösén, se motion 3. BO har gjort detta egenmäktigt och utan kommunikation med IT. Yrkandet syftar till att undvika att BO egenmäktigt hanterar denna och liknande situationer för personliga syften som leder till onödiga rättsprocesser och rättegångskostnader för inblandade parter. I bilaga G beskrivs den grundläggande orsaken till hur denna situation har kunnat uppstå.

Bakgrund

Vägföreningens medlemmar har exempelvis betalat 1 miljon kr för en personlig kampanj som BO förde mot familjen Ingemar Törnqvist (IT) under en tioårsperiod på 1980/90-talet. Galterövägen till familjens fastighet spärrades av och tillstånd för transporter nekades. Enligt uppgift meddelades en entreprenör att transporter på Galterövägen kunde tillåtas i de fall material inte skulle transporteras till familjens fastighet. Detta resulterade i årliga rättsprocesser som dominerade hela vägföreningens budget. En tingsrättsdom, se bilaga 1, ålade vägföreningen att ta bort avspärrningen. Men BO ger sig inte utan driver frågan om att familjen då skall bekosta en upprustning av Galterövägen. Ett beslut i länsstyrelsen, se bilaga 2, ger BO och vägföreningen fel även i detta ärende.

Ny ordförande söker samförstånd

Då en ny ordförande valts i vägföreningen efter BO blev IT kontaktad med önskemål om förlikningsförhandling. Vägföreningens nya styrelse hade bestämt sig för att lösa alla problem genom samtal före en rättstvist startas för att bespara alla parter onödiga besvär och kostnader. Förlikning träffades som innehöll att BO inte vidare skulle ha styrelseuppdrag i vägföreningen och att en mindre underhållsåtgärd skulle utföras på Galterövägen som symbolisk ersättning för skadan BO orsakat och en ursäkt till IT med familj. Efter att BO inte längre ingår i vägföreningens styrelse genom förlikningen har förhållandena normaliserats för vägföreningen.

Källa (inklusive bilagor): Motion 7 (Ingemar Törnqvist, Johan Nordmark)

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑