Motion – Stenutfyllnad i Rödsten mm

Yrkande

  1. Att BBS tar bort dumpade stenblock och åtgärdar eventuella skador på berörd brygga i Rödsten.
  2. Att Nils Ekberg får uppdraget att handlägga stenutfyllnader på alla BBS områden och redovisa handläggningen på årsmöten.
  3. Att eventuella överenskommelser och ersättningar för den upplåtna stenutfyllnaden i Rödsten till Karlund redovisas på årsmötet.

Sammanfattning

Brännö Bys Samfällighetsförenings ordförande (BO) nonchalerar årsmötesbeslut, länsstyrelsens tillstånd, se bilaga 1 och 4, och överenskommelser som BBS ingått med Ingemar Törnqvist (IT) gällande stenutfyllnad i Rödsten, se bilaga 2. Saken har behandlats på fyra tidigare årsmöten. BO låter vännen Karlund dumpa sten i Rödstensområdet trots risk för giftspridning och även på berörd brygga, se bilaga 7. I bilaga G beskrivs den grundläggande orsaken till hur denna situation har kunnat uppstå.

Bakgrund

BO har egenmäktigt givit Karlund tillstånd att fylla ut med sten i området norr om trafikkajen i strid med årsmötesbeslutet 2014. BBS skulle använda området för ”eventuell utfyllnad med sprängsten från väntkursbygget” se bilaga 2. BO passade på att utnyttja tillståndet till att låta kamrat Karlund dumpa sten istället. BO har inte heller tillsett att tillståndet från länsstyrelsen har följts i någon del gällande giftspridning och utfyllnadens omfattning, se bilaga 3. BO har egenmäktigt förklarat för länsstyrelsen att det ”saknar praktisk betydelse” att följa länsstyrelsens beslut och att överenskommelsen gällande den berörda bryggan, som var förutsättning för en enkel dispens, inte kommer att följas, se bilaga 5.

Det är Nils Ekberg som enligt årsmötesbeslut 2013 har fått i uppgift att handlägga överenskommelsen gällande berörd brygga, inte BO. Vad gäller stenutfyllnaden som sådan, är BO fullständigt olämplig för detta ärende.

BO utnyttjar situationen med att fortsätta sina trakasserier mot IT genom att låta kamrat Karlund dumpa stenblock på berörd brygga, se bilaga 7.

Lukrativ sprängstenshandel?

Att forsla sprängsten till stan kostar skjortan. Att dumpa i Rödsten är avgjort billigare. Frågan är också vem som tillgodogör sig förmåner av att BO själv tillåter stenutfyllnader och vad dessa är värda? Det är synnerligen olämpligt att BO tar sig rättigheter att ensam företräda BBS.

Källa (inklusive bilagor): Motion 6 (Ingemar Törnqvist, Johan Nordmark)

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑