Motion – Fortsatt arrende för familjen Törnqvists konsolbrygga i Ersdal

Yrkande

Att Ingemar Törnqvist (IT) med familj får fortsatt arrende och får ha kvar sin återuppbyggda konsolbrygga i Ersdal.

Sammanfattning

IT med familj har betalat arrende för sin konsolbrygga i Ersdal sedan 1989 utan avbrott. Brännö Bys Samfällighetsförenings ordförande (BO) har egenmäktigt startat en avhysning av bryggan med hjälp av advokat Mjösén som hotar med rättsliga åtgärder om den inte rivs av IT. Avhysningen har ingen saklig grund, utan i stället är det BO som bedriver en personlig kampanj mot IT med stöd av sitt styrelseuppdrag i BBS.I bilaga G beskrivs den grundläggande orsaken till hur denna situation har kunnat uppstå.

Kort bakgrund

 • Det har funnits en konsolbrygga på platsen sedan 1957 och föregående ägare Bjurström överlät brygganläggningen sedan på IT, se bilagor 2,3 och 4.
 • Arrende för brygganläggningen finns och har betalats till BBS av familjen i enlighet med BBS årsmötesbeslut oavbrutet sedan 1989.
 • BO har uppsåtligen skapat och underblåst en tvist angående konsolbryggan i Ersdal och därmed missbrukat sitt styrelseuppdrag för sin personliga kampanj mot IT.
 • BO har som ledare planerat och organiserat en olaglig rivning av IT:s brygga i Ersdal 2015-03-16.
 • IT återuppförde bryggan 2015-06-08, med ny strandskyddsdispens, se bilaga 1.
 • BO har efter bryggan återuppförts startat en avhysning av bryggan med hjälp av advokat Mjösén som hotar med rättsliga åtgärder om den inte rivs av IT 2015-06-22.
 • BBS har, i motsats till BO:s agerande, konsekvent alltid meddelat att BBS inte blandar sig i vem som är bryggägare, återuppbygger bryggan, eller söker strandskyddsdispens etc.

BO manipulerar fastighetsägare i Ersdal

BO har sedan 10 år tillbaka utnyttjat några fastighetsägare i Ersdal som har velat överta konsolbryggan i Ersdal. BO har framgångsrikt manipulerat ”bryggruppen” till att tro att de har rättigheter som de inte har:

 • BO har utfärdat arrende till diverse obehöriga personer som inte är ägare till konsolbryggan.
 • Detta har medfört att nya fastighetsägare med stöd av BO och arrende hävdat äganderätt till båtplatser genom sina fastigheter.
 • Vidare har BO vid upprepade tillfällen ifrågasatt rättmätiga ägare Bjurström/Törnqvist trots tydlig dokumentation om ägandeförhållandet.

På detta sätt har BO uppmuntrat bryggruppen att driva tvist i saken och har uppsåtligen skapat och underblåst en eskalerande tvist. BO passade på att göra detta efter att BBS tidigare kassör Reinhold Christensson avgått. Reinhold arrenderade endast ut till bryggans rättmätiga dåvarande ägare Törnqvist och Bjurström som enligt uppgift förankrats på beslut i BBS styrelse.

BO underblåser en eskalerande utveckling

Bryggruppens medlemmar har varit så övertygade om sina rättigheter att de upprepade gånger har gått till domstol i saken. Bryggruppen har inte vunnit och förväntningarna som BO skapat hos dem övergick i frustration. En person i 50-års åldern kände sig manad att ingripa genom omfattande skadegörelse mot IT:s med familjs egendom. Gärningsmannen skyllde sedan på ungdomar för nidingsdåden.Motion 3, Brännö 2016-02-14 3 (10)

 • Under några veckor på hösten 2014 händer följande.
 • Nattlig telefonterror
 • En 2 kg tung sten kastades in genom badrumsfönstret, slår genom badrumsdörren och ut i hallen.
 • Familjens segelbåt släpptes på drift för att haverera mot klippor och skär, men bärgades.
 • Familjens segelbåt smetades ner med tjära då den var fastlåst och nytt försök att släppas iväg misslyckats.
 • 25 cyklar i familjens cykeluthyrning vandaliserades.
 • Bränsleslangar och elkablar klipptes bort på familjens lilla båt.
 • Hot och hat-sms.

Nyårsafton 2014 kapades lås och förtöjningar på familjens Smögen 45 i Ersdal och bärgas av lotsbåten ute i farleden med stora skador i botten.

BO leder rivningen av konsolbryggan

Skadegörelsen har ingen effekt, men BO ger ändå inte upp. Tillsammans med sina kamrater Berggren och Granström planerar BO en rivning av konsolbrygga i Ersdal. I samarbete med Nylander m.fl. i Ersdal samt hjälp av vännen Karlund med traktor skrider gruppen till verket 2015-03-16. Tumult uppstår, Bergren hotar att kasta IT i sjön och en osäkerhet om tilltaget uppkommer. BO som kallats till platsen av gruppen uppträder som den arbetsledare som gruppen behöver och BO beordrar rivning av bryggan. Då försvinner osäkerheten och bryggan rivs egenmäktigt.

BO försöker hindra återuppförande av konsolbryggan

BO skickar Berggren till platsen under konsolbryggans återuppförande. Berggren uppträder som BBS representant och förbjuder återuppförandet med hot om fysiskt våld mm. Byggarbetarna chockeras trots att IT varnat för att detta kunde ske.

Vad är BO:s grund för att hindra återuppförandet när allt är i sin ordning?

 • Ny strandskyddsdispens á 9000 kr har sökts och beviljats och arrende finns.
 • BBS har dessutom informerats i alla delar och inga erinringar mot återuppförandet har framförts. Tvärtom har BBS meddelat att dom som brukligt inte blandar sig i vem som söker dispens och återuppbygger bryggan.

BO startar avhysning av konsolbryggan

När BO inte lyckas förhindra återuppförandet, skickar han sina kamrater Berggren och Granström till advokat Mjösén, se bilaga 5, som kräver omgående rivning av bryggan med hot om rättsliga åtgärder.

BO använder sitt uppdrag i BBS för personlig kampanj

Historien om konsolbryggan handlar om upprepade personliga trakasserier ledda av BO, se även motion 5. BO missbrukar den här gången sitt styrelseuppdrag i BBS genom att manipulera både BBS och fastighetsägare i Ersdal för att trakassera IT med familj. BO har härmed skapat stor osämja och orsakat inblandade parter kostnader på flera hundra tusen kronor. Detta riskerar att fortsätta med betydande kostnader även för BBS. Därför borde BO själv betala Mjösén.

Källa (inklusive bilagor): Motion 5 (Ingemar Törnqvist, Johan Nordmark)

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑