Om stadgarna

Stadgar för Brännö Bys Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) on förvaltning av samfälligheter (SFL). Kommun: Göteborg. Län: Västra Götaland.

Dessa stadgar har antagits vid ordinarie årsstämma 2017-03-25 och har blivit registrerade hos Lantmäteriet – Samfällighetsföreningsregistret 2017-07-11.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑