Motion – Stenutfyllnad i Rödsten

Motion 4: Motionernas ordningsföljd får inte ändras av styrelsen.

Yrkande

Att BBS ordförande Hans Bränning och styrelsen i detalj redovisar kostnaderna för den stendumpning/släktfejd som Hans Bränning genomdrivit i strid med årsmötesbeslut.

Bakgrund

  1. Motionen upprepas till dels från 2016, se Motion 6: Stenutfyllnad i Rödsten mm, då BBS ordförande Hans Bränning manipulerade behandlingen.
  2. Hans Bränning nonchalerar Länsstyrelsens föreläggande, se brannorodsten.wordpress.com.
  3. Hans Bränning har förlorat överklagande hos MMD, se bilaga 2.
  4. Hans Bränning har bedrivit släktfejd sedan 1990-talet. Han har utnyttjat sina ordförandeuppdrag i Vägföreningen och Samfällighetsföreningen på Brännö till att finansiera tilltagen.

Sammanfattning Hans Brännings släktfejd

Som många vid det här laget redan vet driver Hans Bränning i sedan 1990-talet en släktfejd mot familjen Törnqvist. Han har utnyttjat sina ordförandeuppdrag i Vägföreningen och Samfällighetsföreningen på Brännö till att finansiera tilltagen. Sammanlagt handlar det om miljonbelopp:

  • Efter avspärrning Galterövägen (1989-1991) motarbetade Hans Bränning som ordförande i Vägföreningen transporter av byggmaterial till familjen Törnqvists husbyggnation i Ersdal. Efter många års tvister hade vägföreningen förlorat över 1.000.000 kronor i ombudskostnader.
  • Som ordförande i samfällighetsföreningen har han i olika omgångar sedan 1998 försökt mota bort familjen från deras brygga i Rödsten, bland annat genom att dumpa sprängsten över den. Under 2016 har han i sin iver dumpat så mycket sprängsten att Länsstyrelsen ålagt samfällighetsföreningen att vid vite á 30.000 kronor utföra återställning av området. Återställningsarbetet inklusive advokatkostnader uppskattas hittills, lågt räknat, till 100.000 kronor och är inte slutfört.
  • Med samfällighetsföreningens resurser har han sedan 1994 försökt att frånta familjen Törnqvists deras konsolbrygga i Ersdal. Bara under 2016 har vräkningsärendet genom kronofogden kostat föreningen uppskattningsvis 100.000 kronor. Under perioden 2000-2013 har han även lurat stugägarna i området att driva en ägandetvist om konsolbryggan. Bränning har i lönndom egenmäktigt tecknat avtal med scouterna och utfärdat båtplatsarrende till stugägare på familjens konsolbrygga. På så sätt har han under 1994-2013 effektivt lurat scouter och stugägarna tro att de har rättigheter som de inte har och uppviglat dem att driva rättsprocesser mot familjen Törnqvist på lösa grunder. Eftersom stugägarna har fel i sak har de förlorat i alla instanser, vilket har kostat dem uppskattningsvis 200.000 kronor. Hans Brännings vän, Magnus Envall är en av stugägarna som leder kampanjen på Brännings vägnar Ersdal. Magnus är en offentligt person, känd från Expressens granskning 2014, då han som koncernchef för Caremore Migration granskades för lukrativa flyktingboenden. Då inte stugägarna kunde vinna bryggtvisten ledde Bränning en rivning av bryggan som nu ligger som miljöfarligt avfall på strandskyddat område. En bortforsling och korrekt destruktion av bryggavfallet kostar sannolikt över 100.000 kr för BBS.

Ingemar Törnqvis

Bilagor

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑