Tim Tomtbörsen Borg ökar sitt inflytande i BBS – blir storägare

Under 2019 köpte Tim Borg fastigheterna 4:76 & 3:64 om totalt 94210 kvm. I och med detta förvärv ur Tingstrands dödsbo blev Tim Borg medlem i BBS med ca 2% delägarskap.

Möjlig vinst för Tomtbörsen

Tim driver bolag i fastighetsbranschen, Tomtbörsen AB, som ägs av T Borg Invest AB 556671-1544. Som företrädare av BBS har han tecknat avsiktsförklaring om Rödsten som är besynnerligt förmånligt för Göteborgs kommun. Om Tim lyckas slå mynt av sin inställsamhet hos kommunen genom att göra fastigheterna utvecklingsbara bedöms förvärvet ge en behaglig avkastning för Tomtbörsen.

Ökat inflytande för Tim i BBS

Även om Tomtbörsen inte gynnas av förvärvet så gynnas definitivt Tims position i föreningen. Tim har under föregående år etablerat sig som mycket dominerande i BBS: På årsstämman 2019 redovisades email där en individ beklagade sig över att “styrelsen går i ledband efter Tim”. Han har även ogenerat anslagit att det är han som styr föreningens nyckelverksamheter.

Historien riskerar att upprepas

När Tim valdes till ordförande i BBS 2017 var han inte medlem i föreningen. Detta framfördes som en fördel då det minskade risken att utnyttja uppdraget för personliga intressen, vilket var ett problem bl.a. under Hans Brännings tid som ordförande.

Tim Borg Göteborg Brännö 3:64 karta
Tim Borg Göteborg Brännö 3:64 karta
Tim Borg Göteborg Brännö 3:64 karta
Tim Borg Göteborg Brännö 3:64 karta

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑