Länstyrelsens beslutsförslag: Utför muddring inom 4 månader vid vite av 150 000 kr. Kronofogdemyndigheten inkallas vid utebliven åtgärd.

Länstyrelsen har meddelat Brännö bys samfällighetsförening ett förslag till beslut i ärende om tillsyn över utfyllnad och bottenupptryckningen från 2016 inom fastigheten Brännö S:2 i Göteborgs kommun. Åtgärderna ska vara utförda senast 4 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft.

Ordförande Tim Borg ombeds skicka synpunkter till Länsstyrelsen senast den 7 maj 2019. “Om Länsstyrelsen inte fått några synpunkter i ärendet från dig kan vi ta beslut ändå.”

Länstyrelsen informerar Tim Borg att om Brännö Bys Samfällighetsförening väljer att inte genomföra åtgärderna “kan Länsstyrelsen komma att ansöka om att Kronofogdemyndigheten verkställer beslutet.”

Länstyrelsens meddelande till Tim Borg:

 

 

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑