Webbplatsen syfte

Syftet med denna webbplats är att åstadkomma en informationsbank om Brännö By och en ökad transparens inom Brännö Bys Samfällighetsförening (BBS).

En rad faktorer gör brannoby.se otillräcklig för detta ändamål. Informationen om föreningens historik, såsom ekonomi och medlemmarnas motioner etc. publiceras i ett svårtillgängligt format eller inte alls. I samband med senaste omarbetningen av brannoby.se publiceras huvudsakligen dokument från 2017.

Strävan med brannoby.com är att göra informationen angående BBS lättillgänglig. Här publiceras t.ex. offentliga dokument och händelser som utspelar sig på samfällda markområden. Den som vill bidra med tips eller vill påpeka faktafel får gärna använda sig av kontaktformuläret.

Brannoby.com har till följd av ovanstående syfte och strävan inget stöd av BBS utan är helt fristående.

För den som inte känner sig riktigt hemma i mötesterminologi kan föreningslivets ordlista från forening.se vara ett bra stöd.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑