§ 14. KALLELSE TILL STÄMMA

§ 14. KALLELSE TILL STÄMMA
Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske dels genom anslag på Brännö i Rödsten, vid affären och i Husvik, dels genom annons i Göteborgs Posten. Kallelseåtgärd skall vidtas senast 14 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga. Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag på Brännö enligt ovan.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑