Kommunen planerar att anta detaljplanen för Brännö Bostäder och affär i kommunfullmäktige 2023-03-23

Trots länsstyrelsen sågning av detaljplanen för Brännö Bostäder och Handel planerar kommunen att anta planen. Att kommunen fortsätter förstöra Brännö Gärde, som är ett riksintresseområde enligt 3 kap 6 § miljöbalken, är mycket anmärkningsvärt.

Endast Sverigedemokraterna tar ansvar för miljön av riksintresse på Brännö, genom eget förslag på återremitterande till stadsbyggnadsnämnden för omarbetning.

Hur gör jag min röst hörd?

Alla vet att Brännö behöver en ny affär, och att detta kan lösas utan ett nytt bostadsprojekt som förstör den småskaliga historiska miljön på ön ytterligare. Byggandet av den kommunala bostadsmuren genom Brännö by och gärde behöver stoppas.

Kontakta politikerna via email eller telefon. Se Ledamöter i kommunfullmäktige. Sprid via sociala medier.

Läs mer här

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑