Protokoll extrastämma 2017-11-25 Angående Planavtal S:15, Rödsten

Red anm: Detta protokoll handlar om byggprojektering av Rödstensbergen. Originalprotokollet bifogas. Bilagorna saknas.

 1. Är stämman behörigt utlyst? Svar: Ja
 2. Till ordförande för mötet valdes Tim Borg.
 3. Till sekreterare valdes Sten Gyldén.
 4. Till justeringsmän valdes Eva Sundén och Käthe Ejdefjord.
 5. Tim har en genomgång av planfrågan på S 15, se bilaga 1.
  Ägarförhållandena består av 4 delar, 3 privata aktörer samt samfälligheten den fjärde.
  Det har hittills hållits 5 möten i planfrågan med markägare och kommun.
  Typ av hus: 7 st hus med 28 lägenheter. Förslag ritade av Albert presenterades. Synpunkter på detta redovisas under frågor.
  Tim redovisade att styrelsen ansåg att vi skall vara med till minst färdig detaljplan. Mötet delade styrelsens uppfattning.
 6. Tim presenterade även en preliminär kalkyl, se bilaga 2.
 7. Frågor.
  Det framkom synpunkter mot Alberts förslag, några ville ha vita skärgårdshus istället.
  En åsikt var att vi har kommit ett steg i rätt riktning.
 8. Röstningen gällde enbart om vi skall teckna planavtal med kommunen.
 9. Röstningsresultat: 37 ja mot 13 nej. 2 reserverade sig mot beslutet.
  Vid genomgång av ägarandelar blev resultatet 12,2 % ja mot 5,1 % nej.

  Brännö 26 nov 2017
  Sten Gyldén
  Av stämman vald sekreterare

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑