Avsiktsförklaring om Rödsten undertecknad

Parter i avtalet

  • Brännö Bys Samfällighetsförening genom Tim Borg och Lennart Granström.
  • Göteborgs Trafiknämnd genom Ma-Lov Wihlborg.
  • Göteborgs Fastighetsnämnd genom Martin Öbo.

Omnämnda intressenter i avtalet

  • Rödstens Bryggförening
  • Grefab
  • Brännö cykeluthyrning m.m.

Övrigt

  • Datum undertecknande: 2018-04-12
  • Juridiskt representant BBS: Wistrand genom Lars Gahnström.
Rödsten arrendeavtal 2018 undertecknat av Tim Borg, Lennart Granström, Martin Öbo, Ma-Lov Wihlborg

 

Rödsten arrendeavtal 2018 undertecknat av Tim Borg, Lennart Granström, Martin Öbo, Ma-Lov Wihlborg
Rödsten arrendeavtal 2018 undertecknat av Tim Borg, Lennart Granström, Martin Öbo, Ma-Lov Wihlborg

 

Rödsten arrendeavtal 2018 undertecknat av Tim Borg, Lennart Granström, Martin Öbo, Ma-Lov Wihlborg

Rödsten arrendeavtal 2018 undertecknat av Tim Borg, Lennart Granström, Martin Öbo, Ma-Lov Wihlborg

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑