Rödsten kalhugget sedan 2017

Efter att Tim sedan sitt tillträde 2017, i två år, röjt bort syrenträd, slån och björnbärsbuskar m.m. ser Rödstensområdet ut som ett kalhygge. Planteringar påstås genomföras till våren. För andra året i rad. Vilket år? Är en naturlig fråga.

Då det mesta av växtligheten i Rödsten ligger i Tim Borgs bostadshus utsikt är det uppenbart att Tim röjt för att förbättra sin egen havsutsikt. Att Tim skulle plantera nya träd och buskar i sin egen havsutsikt är inte troligt. Att någon i övriga styrelsen skulle våga ha synpunkter i saken då Tim är ansvarig enligt “ansvarsfördelningen” skulle bara ge dålig stämning i styrelsen utan resultat.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑